İNKAR EDEN EVRİMCİLERİN İDDİASI -2
İNSANLARIN SÖZDE SÜRÜNGENLERDEN EVRİMLEŞTİĞİNİ İDDİA EDERLER


Evrimciler yeryüzündeki bütün canlı türlerinin, uzun bir zaman süreci içinde sözde birbirlerinden evrimleşerek ortaya çıktığını iddia etmektedirler. Bu hayali senaryoya göre, bazı balıklar çeşitli nedenlerle sudan karaya geçme ihtiyacı hissetmiş; bu ihtiyaç üzerine balıklarda sözde bazı değişimler başlamıştır. Balıklar zamanla karaya çıkarken güya sürüngenlere dönüşmüşler ve sözde evrim sürecini başlatmışlardır. 


TÜM MEMELİ TÜRLERİ ANİDEN ORTAYA ÇIKMIŞTIR

 Denizden evrimleşerek çıkan hayali birtakım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle oluştuğunu iddia eden evrimciler bu hayali senaryolarını daha da genişleterek sürüngenlerin, aynı zamanda memelilerin de atası olduğunu iddia ederler. Oysa sürüngenler ve memeliler arasında çok büyük yapısal farklar vardır.

MEMELİLER VE SÜRÜNGENLER ARASINDAKİ FARKLAR EVRİMİ YALANLIYOR

  • Sürüngenlerin vücutları pullarla kaplıdır, soğukkanlıdırlar ve yumurtlayarak çoğalırlar. Memelilerin ise vücutları tüylüdür, sıcakkanlıdırlar ve doğurarak çoğalırlar.
  • Sürüngenlerin ve memelilerin çene yapıları birbirinden farklıdır. Memelilerde alt çenede tek bir kemik vardır ve dişler bu kemiğin üzerine oturur. Sürüngenlerde ise alt çenenin her iki yanında üçer tane küçük kemik bulunur.
  • Tüm memelilerin orta kulaklarında üç tane kemik (örs, üzengi ve çekiç kemikleri) bulunur; buna karşılık tüm sürüngenlerde orta kulakta tek bir kemik yer alır.
  • Evrimciler, sürüngen kulağının aşamalı olarak memeli kulağına dönüştüğünü iddia ederler. Oysa tek kemikten oluşan bir kulağın üç kemikli hale nasıl dönüştüğü ve işitme duyusunun bu sırada nasıl devam ettiği, asla cevaplanamayan sorulardır.

 

 

http://bp3.blogger.com/_k0uLfcpU3mE/SAnseSADHgI/AAAAAAAAAVU/PDXwxGR4Qks/s400/sürüngen+(6).jpg

 

 

 

 

 

 

  • Evrimci paleontolog Roger Lewin, "ilk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır" sözleriyle sürüngenlerle memeliler arasında tek bir ara form fosili olmadığını itiraf eder. (Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, cilt 212, 26 Haziran 1981, s. 1492)
  • Memelilerin yaratılmış olduklarının en somut ispatı ise yaşayan memeliler ve fosil örnekleri arasındaki birebir benzerliktir.

BİR EVRİMCİ İTİRAF

20. yüzyılın en büyük evrim otoritelerinden ve neo-Darwinist teorinin kurucularından biri olan George Gaylord Simpson memeliler açısından çok şaşırtıcı olan bir gerçeği şöyle ifade eder:

"Dünya üzerindeki yaşamın en kafa karıştırıcı olayı, Mezozoik Çağı'nın, yani sürüngenler devrinin, memeliler devrine aniden değişmesidir. Sanki bütün başrol oyunculuğunun çok sayıda ve türdeki sürüngenler tarafından üstlenildiği bir oyunun perdesi bir anda indirilmiştir. Perde yeniden açıldığında ise, bu kez başrolünde memelilerin yer aldığı ve sürüngenlerin bir kenara itildiği yepyeni bir devir başlamıştır. Ortaya çıkan memelilerin bir önceki devire ait izleri ise yok gibidir." (George Gaylord Simpson, Life Before Man, New York: Time-Life Books, 1972, s. 42)

CEHENNEMDE NE OLACAK?


YÜCE ALLAH AHİRETTE İNKAR EDENLERİ ‘AYNI EVRİM SENARYOSUNDAKİ SÜRÜNGENLER GİBİ’ YÜZÜKOYUN SÜRÜNEREK CEHENNEME HAŞREDECEKTİR

“Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, BİZ ONLARI YÜZÜKOYUN KÖRLER, DİLSİZLER VE SAĞIRLAR OLARAK HAŞREDERİZ. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara artırırız.” (İsra Suresi, 97)

http://us1.harunyahya.com/Image/guncelyorumlar/surungen.jpg

 

“Cehennem ateşine, 'KÜÇÜLTÜCÜ BİR SÜRÜKLENME İLE' SÜRÜKLENECEKLERİ GÜN; (Onlara şöyle denir:) "İşte sizin yalanladığınız ateş budur."” (Tur Suresi, 13-14)